Minimize
 
8 Junie 2019

Magnum - Air Arms - Bushill PCP Luggeweer Gong Skiet Kompetisie

Hieronder volg die regulasies vir die 8 Junie skiet:


Tyd: 08:00 am

Plek: Delmas -26.054477,28.691616 (Copy hierdie koordinate en paste direk in Google Maps)

Inskrwyings-fooi: R50 (EFT: Standard Bank, Bushill RSA, Rek nr: 0126 837 28 Tak kode: 012345 OF in kontant op die skietdag)

Ons versoek vriendelik dat deelnemers ons vooraf kontak, by gauteng@bushill.co.za om inskrywings te bevestig, sodat ons die skiet-skedule so goed moontlik kan beplan.


Veiligheid:

Ons stel veiligheid baie hoog op prys. Veiligheids instruksies is vir ons deelnemers and toeskouers se onthalwe.

Alle skuts moet die instruksies van baan-offisiere volg, asook binne veilige baan-uitleg sones bly.

Oog en oor- beskerming is verpligtend.


Teikens:

Die teikens is 50mm staal vierkante, wat as mini-gongs dien.

Die teikens sal op afstande tussen 18 meter en 88 meter geplaas word.

Die afstande sal op die dag van die skiet op elke skietpunt beskikbaar wees. Deelnemers hoef dus nie afstande te skat nie. Deelnemers sal baat vind daarby om hul teleskoop verstellings en trajekte te ken, en ons stel voor dat deelnemers afstand vertsellings het vir 20m, 30m, 40m, 50m en 80m.

Die teikens sal met drie kleure gemerk wees: wit, swart en oranje.

Oranje teikens sal slegs dien as ‘sighters’ en sal nie tel vir punte nie.

Wit en swart teikens sal tel vir punte. Die besluit oor wit of swart teikens sal geneem word op die dag van skiet, na gelang van die skiet-kondisies. Teikens sal wit wees mits die dag se skiet-kondisies ’n swart teiken verlang. Die kleur van die teikens sal konstant by deur die loop van die kompetisie, en word deur die organiseerders bepaal.

Die kompetisie bestaan uit 30 skote:

Daar sal 5 bane wees met 6 skote op elke baan.

Die eerste skoot op elke baan sal ‘n “sighter” wees, en sal op die oranje teiken geskiet word.

Die volgende 5 skote sal op die wit/swart teikens geskiet word.

Raak skote sal 4 punte elk tel (mits anders gespesifeer op die dag) en mis skote nul.

Die totale punte-telling sal 100 wees. Dus, uit 30 skote is daar in totaal 5 “sighters” en 25 tel skote.

Telling word gehou deur ’n beampte of mede-deelnemer, soos op die dag bepaal.


Gewere:

Die kompetisie is ontwerp vir PCP luggewere wat vrylik in die handel beskikbaar is.

Kalibers mag slegs 4.5mm, 5.0mm of 5.5mm wees, soos beskryf in die Vuurwpenwet.

Loop-energie/spoed mag nie die volgende perke oorskry nie: 1085 ft/sek vir 4.5mm en 1000 ft/sek vir 5.5mm.

Gewere kan enige teleskope op he^ wat van 18m tot 88m kan fokus.

Vir deelnemers wat nie geskikte gewere het nie, maak Air Arms en Bushill ’n Air Arms PCP beskikbaar op elke baan. Dit sluit in: S510 XS, S510 US, S410, S400.

S510 XS Xtra BeechUltimate Sporter XS Xtra Laminate S400 Rifle Beech S410 Rifle Walnut

  

Bane, Skiet posisies en Tyd:

Vyf aparte bane sal opgestel word, elk met ’n enkele unieke skiet posisie.


Skiet posisies sal die volgende insluit:

Lê oor ’n Bushill Mini X-bag sonder agter rus

Lê oor ‘n Bushill MOA bag

Sit by ’n Bushill Window Bag

Sit of lê oor ‘n Bushill X-bag

“Wildcard” posisie

Skiet-posisies mag wissel na gelang van die baan uitleg, en mageffens afwyk van bogenoemde posisies.

Geen geweerbande, bipods of soortgelyke items wat die skut magbesit word toegelaat nie.

Elke deelnemer sal 1 minuut he^ om stelling in te neem

Die 6 skote (1 sighter en 5 tel skote) moet binne 3 minute geskietword.

Dispute:

Ons hoop daar sal nie enige dispute wees nie, maar indien wel, salBushill beamptes ’n komitee vorm wat die dispuut sal aanhoor en ’n besluit salneem. Die besluit sal finaal wees.

Ons onderneem om billik te wees in al ons reelings en enigedispute mooi op te los.


Pryse:

Ons sal twee kategoriee he^: Senior en Junior (onder 14). Geenonderskeid word tussen dames en mans gemaak nie.

Gebasseer op die aantal inskrywings, mag ons ook kaliber pryseuitdeel.Elke deelnemer sal ’n deelname prys ontvang, hierdie sal deel wees van‘n “goodie bag” wat die deelnemer saam my inskrywing sal ontvang.

Dan sal daar ook pryse ter waarde van R10,000+ wees vir die podiumwenners; ‘n lucky draw en die skut “naaste aan die middel.

Vir enige ander vrae, kontak ons gerus.

Dankie en groete,

Jackie Crafford jnr

Bushill

082 319 2929Minimize
 
Geweer te WEN!

Minimize
 

2019 BJI TOERSPAN

Baie geluk aan elke skut van ingesluit is in vanjaar se Toerspan.

Tyd  Aflos Uitslae Opgesit Daagtyd Tot  
14h00 3P1 16h35  17h20 LAAI AF
14h00 PPP1 16h00   16h45 LAAI AF