Minimize
 

Ekurhuleni

            Gauteng (GSSU)
 

KZN                              

             Limpopo               
  Mpumalanga (MSSU)     Noord-Gauteng
Noord-Kaap (NKSSV)                                        Noordwes
  Oos-Kaap             Vrystaat
  Wes-Kaap