Minimize
Martin Michael (Mike) Potgieter

Huldeblyk aan ons vriend, kollega  en medeskut

MARTIN Michael (Mike) Potgieter

( 08/10/1945 - 05/12/2014 )

Dit is met leedwese dat ons verneem het van Mike se skielike heengaan. As ons aan Mike dink, dink ons aan die besondere persoon wat ons bevoorreg was om te ken.

Sy dood laat ‘n groot leemte nadat hy die SANSSU vir meer as 20 jaar gedien het. Hy het in hierdie tyd diep spore getrap deur die besondere voorbeeld wat hy gestel het en die toewyding waarmee hy sy taak benader het.

Mike se rol as lid van die Uitvoerende Komitee, belas met Toere en Ontwikkeling, was van onskatbare waardeDit is deur sy inisiatief en ywer dat ons bande kon bou met onder andere Duitsland, Engeland en Amerika.

In hierdie tyd het hy die SANSSU altyd eerste gestel, ten spyte van geskille met ander organisasies. Hy het egter gesinsman gebly, was ‘n liefdevolle vader, maar ook vir baie ander ‘n vaderfiguur.

Niemand kon Mike ken en nie deur hom geraak gewees het nie. Hy was iemand met integriteit, koelkopiemand wat onder druk kalm kon bly en nooit kwaad geword het nie. Krisisse is met ‘n rustigheid hanteer en geen situasie kon hom van stryk bring nie.

Sy hart was groot en sy omgang met kollegas, medeskuts en jongmense getuig van sy medemenslikheid, empatie en takt. Mike was en bly ‘n inspirasie. Hy was een van die mense vir wie jy nie wou teleurstel nieiemand na wie jy kon opkyk en vertrou.

Hy was ook ‘n mentor vir baieHy was nie ‘n toeskouer nie, maar iemand wat voorgevat het. ‘n Omgee-mens, ‘n doen-mens.

Mag ons Hemelse Vader die familie troos in hierdie hartseer tyd. Mag u vrede vind en mag die pyn van verlange versag word deur die wonderlike herinneringe.

Almal by SANSSU eer sy nagedagtenis.

A (Pine) Pienaar

President SANSSU

Minimize
Roelie van Rooyen